TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Thiết kế
SH 125cc/150cc 2
SH 125cc/150cc 3
SH 125cc/150cc 4
SH 125cc/150cc 5
SH 125cc/150cc 6
Công nghệ
SH 125cc/150cc 7
SH 125cc/150cc 8
SH 125cc/150cc 9
Tiện ích
SH 125cc/150cc 10
SH 125cc/150cc 11

THƯ VIỆN MÀU SẮC

SH 125i/150i – Phanh CBS/ABS